Informator pracownika

praca w Polsce

Ważne informacje dla osób z Ukrainy przygotowujących się do wyjazdu do Polski

Od 11 czerwca 2017 r.  obowiązują nowe przepisy dotyczące przekraczania granicy z UE przez obywateli Ukrainy . W skrócie rzecz ujmując : jeżeli masz obywatelstwo ukraińskie i posiadasz paszport biometryczny, możesz przekraczać granice obszaru Schengen ( w tym Polski )bez konieczności posiadania wizy. Wprowadzenie ruchu bezwizowego nie oznacza jednak zaprzestania prowadzenia kontroli granicznej . Kontrola ta polega na zweryfikowaniu czy cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu i pobytu na terytorium państwa przyjmującego.

Firma Transfer Kawa udziela pomocy prawnej i organizacyjnej na drodze do uzyskania legalnej pracy w Polsce.

Za usługi rekrutacyjne nie pobieramy opłat od pracowników.

W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę , chyba że dany  cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów .

W praktyce oznacza że  , to że obywatel Ukrainy może  podjąć legalną w pracę w Polsce na podstawie poosiadania odpowiedniego dokumentu .

Takim dokumentem jest  zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi” .

Oczywiście tego rodzaju potwierdzenie zamiaru zatrudnienia otrzymuje w procesie rekrutacji  , każda osoba  która korzysta z naszych ofert pracy . Do tego celu  niezbędne jest przesłanie kopii  dokumentu tożsamości , a  najlepiej paszportu drogą mailową  na adres  rekrutacja@transferkawa.pl . Dokument taki  wypełnia przedsiębiorca  u którego organizujemy pracę .